2020-11-11 14:57:55

Umetanje SIM kartice i podešavanje APN-a na tabletu C20

Video o korištenju SIM kartica u tabletima. Klikom na opširnije pogledaj upute: Podešavanje APN postavki.


Osnovna škola "Dobriša Cesarić" Osijek